Organisering

I venstremenyen finner dere oversikt over ulike områder som må ivaretas i forbindelse med et sykkelritt. Under de ulike områdene ligger de respektive rollene som bør bemannes. Her vil dere finne rollebeskrivelser, maler og eksempler på dokumenter som er relevante for den enkelte rolle.

Det er viktig å skille på person og rolle. I teorien kan en person har flere roller, så lenge han/hun klarer å håndtere oppgavene som inngår i de respektive rollene.

Denne delen av arrangørmanualen er generell og gjelder alle grener.